11 d’octubre 2007

Orgull de "lo cualo"???

El senyor Rajoy, en un missatge pseudoinstitucional, encoratja a mostrar l'orgull de ser espanyol.


Escolti, senyor Rajoy, suposant que tota aquesta xerrameca vagi dirigida, també, a mi i als meus amics, parents i veïns:
1 comentari:

Josep Manuel López Gifreu (Pep Barbagelata) ha dit...

Ja m'hi pots incloure. Aquest paio i els seus em sembla que han perdut tots la xaveta. I mira que pensava que només era l'Aznar, però noia, no n'hi ha cap que tingui remei.