02 d’octubre 2008

La cançó del dijous

Barcelona

Cel ombrejat d'ales de colom incert.
Enrevolta la plaça un alè indefens...
Baixa el passeig
damunt una ona.
L'aigua vesteix
a Barcelona!
Ronda de fosques dames donant consol...
a la canalla mascle, que alça el vol...
Rambles amunt,
fent molta via,
quan, de cop, surt
la policia!
Façana que s'enfila amb somniat perfil...
El barri antic reposa a bressol tranquil...
La pedra fa
vida de secta:
guarda el secret
d'un déu perfecte!

Raphel Pherrer